Autorské náušnice

ANNA MIKEŠOVÁ DiS |  A U T O R S K Á  T V O R B A 

Skleněný šperk

Perlový šperk

Rokajlový šperk