Autorský náhrdelník

ANNA MIKEŠOVÁ  DiS  |  A U T O R S K Á  T V O R B A 

Skleněný šperk 

Perlový šperk

Rokajlový šperk